Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Bablenov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 61


 
doc Slová s ly, lý
 Metodický materiál vhodný na nástenku alebo magnetickú tabuľu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 10.01.2010 19:32
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Vstupný test
 Vstupný test z matematiky pre 3. ročník.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 12.09.2010 19:33
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Čokoládové slovné úlohy
 Slovné úlohy pre mojich tretiakov.Inšpirovala ma pani Alenka Píšová, ktorá poskytla super materiál o čokoláde, keďže ...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 12.09.2010 21:19
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Slovenská abeceda
 Materiál vhodný na nástenku alebo na magnetickú tabuľu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 03.10.2010 21:27
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Vybrané slová
 Materiál vhodný na nástenku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 19.10.2010 17:49
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Násobilka
 Násobilka na nástenku alebo magnetickú tabuľu.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 23.08.2010 22:58
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Pracovný list z matematiky
 Pracovný list alebo môže byť aj kontrolná práca na opakovanie násobenia a delenia.Niektoré úlohy som čerpala z publik...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 17.11.2010 20:22
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Vstupný test zo SJL pre 3. ročník
 Vstupný test zo SJL - diktát, doplňovačka, delenie slov na slabiky, vety, rozprávky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 19.09.2010 18:15
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Výstupný test zo Slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník
 Výstupný test zo Slovenského jazyka a literatúry.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 12.06.2011 22:31
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Pracovný list
 Pracovný list pre 3. ročník. Dá sa využiť aj ako test.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Bablenová (ZŠ s MŠ Imre Madácha, Dolná Strehová)
Pridaný: 18.10.2010 20:19
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané