Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Balogov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 124


 
ppt Ľudské práva
 prezentácia o ľudských právach, pomáhala som si materiálmi zo zborovne
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 02.10.2011 16:34
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc DEJEPIS 9 - život v okupovanej Európe
 príprava na vyučovaciu hodinu dejepisu o židovskej otázke. Nezľaknite sa počtu strán, oplatí sa to odučiť, to je u mň...
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 01.11.2010 23:55
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Starí Maďari a kráľovstvo svätého Štefana
 Ppt prezentácia o príchode Maďarov, o bitkách, o prvom uhorskom kráľovi Štefanovi. Sú tu aj ukážky zo zákonov
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 29.11.2010 06:20
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Moháčska katastrofa - Ferdinand a Ján Zápoľský
 Prezentácia o moháčskej bitke, o boji dvoch uhorských kráľov a o rozdelení Uhorska. Poslúži aj ako príprava na DO, je...
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 30.11.2010 11:31
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
test test pre piatakov - prvý tematický celok
 Od blízkeho k vzdialenému
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 17.11.2010 13:10
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Dejepis - Milan Rastislav Štefánik
 Príprava na vyučovaciu hodinu z dejepisu pre 9. ročník, príprava je trošku náročnejšia, ale dobrá.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 02.11.2010 06:28
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Slovensko vstupuje do československého štátu
 Príprava na vyučovaciu hodinu na tému Slovensko vstupuje do čsl. štátu, jednoduchá, vhodná aj pre poznámky.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 25.11.2010 11:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc ČTP - dejepis 7.r.
 Časovo-tématický plán z dejepisu pre 7. ročník s dotáciou 1 hodina týždenne.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 14.09.2010 07:51
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Environmentálna hra - Pravda alebo fikcia
 aktivita pre vyššie ročníky, aj s vyhodnotením
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 06.10.2011 05:33
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc TVVP 5. ročník dejepis
 TVVP z dejepisu pre5. ročník, 1 hodina týždenne
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
Pridaný: 01.10.2011 09:05
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných