Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Zuzana Balogov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 124


   Ľudské práva
  prezentácia o ľudských právach, pomáhala som si materiálmi zo zborovne
   
  Predmet: Etická výchova, Triednictvo
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 02.10.2011 16:34
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Starí Maďari a kráľovstvo svätého Štefana
  Ppt prezentácia o príchode Maďarov, o bitkách, o prvom uhorskom kráľovi Štefanovi. Sú tu aj ukážky zo zákonov
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 29.11.2010 06:20
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   DEJEPIS 9 - život v okupovanej Európe
  príprava na vyučovaciu hodinu dejepisu o židovskej otázke. Nezľaknite sa počtu strán, oplatí sa to odučiť, to je u mň...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 01.11.2010 23:55
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Moháčska katastrofa - Ferdinand a Ján Zápoľský
  Prezentácia o moháčskej bitke, o boji dvoch uhorských kráľov a o rozdelení Uhorska. Poslúži aj ako príprava na DO, je...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 30.11.2010 11:31
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   test pre piatakov - prvý tematický celok
  Od blízkeho k vzdialenému
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 17.11.2010 13:10
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Dejepis - Milan Rastislav Štefánik
  Príprava na vyučovaciu hodinu z dejepisu pre 9. ročník, príprava je trošku náročnejšia, ale dobrá.
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 02.11.2010 06:28
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Slovensko vstupuje do československého štátu
  Príprava na vyučovaciu hodinu na tému Slovensko vstupuje do čsl. štátu, jednoduchá, vhodná aj pre poznámky.
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 25.11.2010 11:19
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   ČTP - dejepis 7.r.
  Časovo-tématický plán z dejepisu pre 7. ročník s dotáciou 1 hodina týždenne.
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 14.09.2010 07:51
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Environmentálna hra - Pravda alebo fikcia
  aktivita pre vyššie ročníky, aj s vyhodnotením
   
  Predmet: Etická výchova, Triednictvo
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 06.10.2011 05:33
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   TVVP 5. ročník dejepis
  TVVP z dejepisu pre5. ročník, 1 hodina týždenne
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Balogová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné)
  Pridaný: 01.10.2011 09:05
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných