Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Zuzana Doln��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 28


   vianočná scénka narodenie Ježiška
  scénka o narodení Ježiška, počet detí sa dá samozrejme zmenšiť
   
  Predmet: Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo, Všeobecné, Výchova umením
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 25.11.2009 17:05
  Komentáre v diskusii: 0
   vlastné podstatné mená
  Cvičenie na upevňovanie vedomostí o vlastných podstatných menách
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 08.12.2009 14:15
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   vlastné podstatné mená
  rozlišovanie vlstných a všeobecných podstatných mien
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 08.12.2009 14:12
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   die Familie
  grafické znázornenie členov rodiny
   
  Predmet: Nemecký jazyk
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 08.12.2009 14:43
  Komentáre v diskusii: 0
   Prirovnania domino
  hra domino zameraná na prirovnania
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 10.10.2017 12:21
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   životný cyklus rastlín
  životný cyklus jablko
   
  Predmet: Prírodoveda, Prvouka
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 26.09.2017 21:05
  Komentáre v diskusii: 0
   Olympijske hry
  divadlo o vzniku olympijských hier
   
  Predmet: Telesná výchova, Výchova umením
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 06.10.2009 16:23
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   passiv
  úlohy k trpnému a činnému rodu
   
  Predmet: Nemecký jazyk
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 08.12.2009 14:51
  Komentáre v diskusii: 0
   sčitovanie a odčitovanie do 8
  sčitovanie a odčitovanie do 8
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 08.12.2010 12:35
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   polročná písomka
  polročná písomka 1.ročník
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Dolná (ZŠ Klátova Nová Ves)
  Pridaný: 18.01.2016 22:36
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný