Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Hronov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 73


 
doc 16 cvičných diktátov
 Súbor cvičných diktátov pre individuálne diktovanie pre dysortografikov, použiteľné od 2. ročníka vyššie.
Predmet: Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 03.12.2009 22:39
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc ZÁSOBA SLOV NA ROZLIŠOVANIE TVRDÝCH A MäKKÝCH SLABÍK PODĽA POKORNEJ
 Źásoba slov, preložené podľa Pokornej, vhodné pre upevňovanie rozlišovania tvrdých a mäkkých slabík pre deti s VPU
Predmet: Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 06.12.2009 21:43
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Opakovanie matematiky pre 3. ročník s rozprávkovými postavičkami
 Opakovanie základných matematických operácií preberaných v 1. polroku 3. ročníka pre deti s ťažkosťami v matematike.
Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 11.01.2010 18:25
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
doc Mäkké slabiky de, te, ne a slabiky s dvojhláskami
 Cvičenie na rozlišovanie mäkkých slabík a slabík s dvojhláskami. Niektoré deti s dysortografiou robia v diktátoch tak...
Predmet: Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 28.12.2009 19:59
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Dyslektická tabuľka
 Pomôcka pre dysortografikov, farebné rozlíšenie hlások abecedy, využiteľné pri písaní diktátov, doplňovacích cvičenia...
Predmet: Špeciálna pedagogika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 27.11.2009 21:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Rôzne cvičenia pre deti s VPU
 Pridávam cvičenia na analýzu a syntézu slov a viet, grafomotorickú rozcvičku pred písaním atď. Materiál som už dávn...
Predmet: Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 29.12.2009 08:10
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc REŤAZ RÝMOV
 Kartičky rozstriháme a pomiešame. Žiak vyhľadáva a prikladá kartičku s nájdeným rýmom, až kým nevytvorí reťaz. (Podob...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 26.07.2013 14:28
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Počítame s Eurom
 Prezentácia na vyvodenie predstavy o desiatkach a jednotkách pre deti s ťažkosťami v matematike - sčítanie bez precho...
Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 02.01.2010 01:03
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc tvrdé spoluhlásky,2.ročník
 Fonematické uvedomovanie tvrdých spoluhlások na začiatku slov, rozlišovanie h-ch, úvod do rozlišovania tvrdých a mäkk...
Predmet: Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 27.11.2009 21:20
Komentáre v diskusii: 0

 
doc O jabĺčkovej princeznej a zemiakovom princovi
 Skrátený a upravený text z Čítanky pre 4. ročník pre deti s dyslexiou + práca s textom. Články som spracovávala cez l...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 03.01.2010 15:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané