Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Zuzana Hronov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 73


   16 cvičných diktátov
  Súbor cvičných diktátov pre individuálne diktovanie pre dysortografikov, použiteľné od 2. ročníka vyššie.
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 03.12.2009 22:39
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   ZÁSOBA SLOV NA ROZLIŠOVANIE TVRDÝCH A MäKKÝCH SLABÍK PODĽA POKORNEJ
  Źásoba slov, preložené podľa Pokornej, vhodné pre upevňovanie rozlišovania tvrdých a mäkkých slabík pre deti s VPU
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 06.12.2009 21:43
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Opakovanie matematiky pre 3. ročník s rozprávkovými postavičkami
  Opakovanie základných matematických operácií preberaných v 1. polroku 3. ročníka pre deti s ťažkosťami v matematike.
   
  Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 11.01.2010 18:25
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných
   Mäkké slabiky de, te, ne a slabiky s dvojhláskami
  Cvičenie na rozlišovanie mäkkých slabík a slabík s dvojhláskami. Niektoré deti s dysortografiou robia v diktátoch tak...
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 28.12.2009 19:59
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Dyslektická tabuľka
  Pomôcka pre dysortografikov, farebné rozlíšenie hlások abecedy, využiteľné pri písaní diktátov, doplňovacích cvičenia...
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 27.11.2009 21:33
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Rôzne cvičenia pre deti s VPU
  Pridávam cvičenia na analýzu a syntézu slov a viet, grafomotorickú rozcvičku pred písaním atď. Materiál som už dávn...
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 29.12.2009 08:10
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   REŤAZ RÝMOV
  Kartičky rozstriháme a pomiešame. Žiak vyhľadáva a prikladá kartičku s nájdeným rýmom, až kým nevytvorí reťaz. (Podob...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 26.07.2013 14:28
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   tvrdé spoluhlásky,2.ročník
  Fonematické uvedomovanie tvrdých spoluhlások na začiatku slov, rozlišovanie h-ch, úvod do rozlišovania tvrdých a mäkk...
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 27.11.2009 21:20
  Komentáre v diskusii: 0
   Počítame s Eurom
  Prezentácia na vyvodenie predstavy o desiatkach a jednotkách pre deti s ťažkosťami v matematike - sčítanie bez precho...
   
  Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 02.01.2010 01:03
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   O jabĺčkovej princeznej a zemiakovom princovi
  Skrátený a upravený text z Čítanky pre 4. ročník pre deti s dyslexiou + práca s textom. Články som spracovávala cez l...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Zuzana Hronová (ZŠ Belehradská 21, Košice)
  Pridaný: 03.01.2010 15:48
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané