Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Novotn��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 74


 
doc Deň Zeme
 Materiál vhodný na nástenku ku Dňu Zeme
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 13.03.2010 15:00
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Zmyslové orgány
 Charakteristika všetkých zmyslov a zmyslových orgánov človeka. Prezentácia spojená s opakovaním.
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 21.10.2009 10:14
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Pôda
 Zloženie pôdy, druhy pôd a ich popis. Úrodnosť pôdy a jej základné spracovanie.
Predmet: Svet práce, Technika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 20.10.2009 10:42
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Tráviaca sústava
 Charakteristika tráviacej sústavy, jej význam, časti tráviacej sústavy a zásady správnej výživy.
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 23.10.2009 10:44
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Deň Zeme
 Materiál vhodný na nástenku - 22. apríl Deň Zeme
Predmet: Biológia, Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 10.04.2010 09:57
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Aké bude počasie
 Prezentácia o počasí
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 09.05.2010 21:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Pamiatky UNESCO na Slovensku
 prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 18.08.2010 22:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Poľné plodiny
 Charakteristika poľných plodín, medzi ktoré zaraďujeme obilniny, olejniny, strukoviny, priadne a siličnaté rastliny, ...
Predmet: Biológia, Svet práce
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 21.10.2009 10:26
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Činnosť vetra
 prezentácia vhodná na hodiny geografie aj biológie
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 10.08.2013 18:16
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Deň vody
 Prezentácia prác našich žiakov k svetovému dňu vody
Predmet: Biológia, Geografia, Chémia, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Novotná (ZŠ s MŠ Rakúsy)
Pridaný: 15.03.2010 20:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný