Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Petr����ov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 34


 
pptx Preposition ON, IN, UNDER
 Túto prezentáciu som využila na online hodine. Deti mali kartičky s predložkami on, in, under. Cvičili si väzbu Where...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 03.05.2020 22:37
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx TO BE PAST SIMPLE
 Precvičenie viet so slovesom TO BE - Past simple.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 05.05.2020 21:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Sčítacie pyramídy
 Sčítacie pyramídy.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 20.05.2020 09:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Alternatívne zdroje energie
 Prezentácia - Alternatívne zdroje energie.
Predmet: Technika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 07.05.2020 08:35
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Slovné úlohy
 Slovné úlohy pre prvákov.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 19.05.2020 00:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Súčet čísel do 20
 PPT prezentácia sčítanie. Využívam pri online ZOOM hodinách. Deti majú kartičky s číslami a ukazujú mi správne výsledky.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 30.04.2020 08:41
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Skryté obrázky dž
 V PPT sú ukryté obrázky. Žiaci hádajú a píšu slová. Vyhráva rýchlejší, alebo každý, kto uhádne ukryté slovo.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 19.05.2020 07:57
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Rozklad na desiatky a jednotky
 Grafické znázornenie desiatok a jednotiek.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 03.05.2020 23:10
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx He, She, It, They
 Žiaci dopĺňajú osoby.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 03.05.2020 23:19
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Hľadaj slová
 Používam s deťmi na online hodine. Deti majú za úlohu vytvoriť z písmen čo najviac slov. Môžte zadať: "Hľadaj sl...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Petrovská (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín)
Pridaný: 06.05.2020 22:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný