Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Puchalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 261


 
pptx Slovesá: teória + precvičenie
 Slovesá - prehľad v prezentácii, teória + precvičenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 10.02.2021 14:28
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Uleť s knihou - Prečo čítať knihy?
 Materiál na nástenku - dôvody, prečo čítať knihy, na konci sú aj záložky, ktoré žiakom vytlačím a ak niekto bude mať ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 24.08.2020 17:15
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx vstupný test 7. roč. - jednoduchší + riešenie a bodovanie
 Vstupný test pre 7. roč., resp. výstupný pre 6. roč., jednoduchší, upravený pre daný ročník (kvôli korone) + riešenie...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 28.09.2020 17:24
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Vstupný test zo slovenského jazyka 5. roč. + riešenie aj bodovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 15.09.2019 15:27
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx literárne pojmy 4. roč. 1. časť
 Učivo čítania 4. roč. som rozdelila na 4 časti a rozhodla som sa, že pred Komparom si so žiakmi budeme postupne tieto...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 14.03.2019 15:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Slovná zásoba - vyvodenie učiva + úlohy
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 14.10.2020 20:03
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Jazykový štýl_Slohový postup_ Slohový útvar
 Prezentácia na vyvodenie rozdielu medzi jazykovým štýlom, slohovým postupom a slohovým útvarom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 14:58
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx literárne pojmy 4. roč. 2. časť
 Práca s ukážkou a opakovanie pojmov: poézia/próza, umelecký/vecný text, autorská rozprávka, znaky rozprávky, Hans Chr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.03.2019 19:00
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Slávnostný prejav
 Základné informácie aj s úlohou o slávnostnom prejave, inšpirované zborovňou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 25.02.2020 20:02
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.02.2020 13:56
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané