Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zuzana Valachov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 116


 
doc NÁDHERNÁ MIKULÁŠSKA BÁSEŇ
 Nádherná mikulášska báseň neznámeho autora,ktorú mi prerozprávala jedna stará teta,kedysi ju recitovala ako malé die...
Predmet: Etická výchova, Náboženská výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 17.11.2009 10:41
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
ppt Školský poriadok
 Školský poriadok,ktorý platí nielen v našej triede a visí na dverách triedy.
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 17.11.2009 09:50
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppt Nádherná báseň/nielen/ku Dňu Zeme
 Báseň Stanislava Štepku, režiséra a herca Radošinského naivného divadla
Predmet: Etická výchova, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 05.04.2010 16:32
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
ppt Spodobovanie spoluhlások a guľovačka
 Spodobovanie spoluhlások na začiatku, v strede aj na konci slov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 01.12.2010 17:26
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
pdf Finančná gramotnosť
 Finančná gramotnosť, eurá, centy
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 01.02.2015 21:23
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
ppt Semafor na správanie
 Tento semafor mi poradila psychologička,visel v triede a pomocou neho som zvládala správanie hyperaktívnych žiakov.S...
Predmet: Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 23.11.2009 20:41
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc pochvalný diplom
 Takéto diplomy sme udeľovali na konci školského roka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 17.11.2009 14:22
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Stromy-listnaté a ihličnaté
 Listnaté a ihličnaté stromy,niektoré obrázky/strom+list+plod/ vhodné na vytlačenie
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 19.11.2009 18:17
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Predložky z, zo, s, so
 Doplň predložky s, so, z, zo
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 08.04.2015 18:37
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Slová s ly, lý
 Slová s ly, lý v PDF na vytlačenie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Valachová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 25.01.2017 20:45
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané