Jazyk
img
img
img
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 245


 
pdf Písanie pre Ukrajincov A,a
 Prichádzajú nám do tried deti, ktoré poznajú tlačené písmená, ale predovšetkým sa učia doma azbuku. Preto som vytvori...
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Sláviková (ZŠ s MŠ Gorazda, Žilina)
Pridaný: 24.03.2022 12:02
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Význam slova, prepis, pravdivý výrok
 Čítaj, spoj, prepíš, označ pravdivý výrok- obrázky zdroj internet
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Slovaková (ZŠ Mojzesovo - Černík)
Pridaný: 23.03.2022 20:02
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
exe Vybrané slová - Opakujeme - pravopisné cvičenie 1
 Kartička - pravopisné cvičenie - súvislý text - opakujeme vybrané slová, ale aj písanie i - y po tvrdých a mäkkých s...
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 23.03.2022 18:24
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
pdf Zoznamujeme sa so spolužiakom z Ukrajiny
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Triednictvo
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Patrícia Kaclíková (Gymnázium, Trebišovská 12, Košice)
Pridaný: 22.03.2022 16:34
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx SJL3 Rýchle opakovanie s jarnou tematikou (2 malé PL)
 Opakujeme: pravopis vybraných a nevybraných slov; určovanie slovných druhov. Každý PL je pre 2 žiakov na 1 liste.
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 20.03.2022 18:00
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Jarné zábavky pre najmenších
 Pripravila som 14 malých PL pre najmenších; dokresli, prekresli, vyfarbi podľa návodu, nájdi rozdiely, poskladaj (puz...
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Školský klub detí
Ročník: 0. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 20.03.2022 11:49
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Prepisujeme prvé vety 23
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 18.03.2022 21:57
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Podstatné mená - rod, číslo a pád (previerka) II.
 Preverujeme vedomosti: určovanie gramatických kategórií podstatných mien.
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 18.03.2022 18:25
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pdf Tvrdé a mäkké spoluhlásky (doplňovačky) - SJL
 Opakujeme pravopis v slovných spojeniach, dva PL (4 doplňovačky), jedna strana pre tri deti. Stačí vytlačiť a rozstri...
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 17.03.2022 22:02
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf ISEIA JAZYKOLAMY hra
 Potrebujeme stopky a dávame pozor, aby sme si nepolámali jazyk. Precvičovanie slovosledu tu: https://wordwall.net/r...
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Franková (Slovenská školička v Cambridge)
Pridaný: 18.03.2021 23:08
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný