Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Štefánia Vymislická
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 356


   Ježišu, dôverujem TI! - tajnička
  Osemsmerovka k téme BOžie milosrdenstvo.
   
  Predmet: Náboženská výchova
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 06.04.2010 14:56
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Hra áno/nie - životné prostredie a krajina
  Hra áno/nie vhodná na zopakovanie alebo záver hodiny. Žiaci si značia svoj súhlas alebo nesúhlas s výrokmi o životnom...
   
  Predmet: Geografia
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 06.04.2010 13:57
  Komentáre v diskusii: 0
   písomka z Ameriky
  Jednoduchá otázková písomky z Ameriky; zameraná na štáty, povrch, zaujímavosti.
   
  Predmet: Geografia
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 10.02.2010 17:57
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Rozcvička na chemické prvky
  Rozcvička na značky a slovenské názvy prvkov.
   
  Predmet: Chémia
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 04.11.2014 19:12
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Krížová cesta - priebeh
  Texty krížovej cesty s popisom jednotlivých zastavení, krátka, vhodná aj na hodinu NBV.
   
  Predmet: Náboženská výchova
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 22.02.2015 07:18
  Komentáre v diskusii: 0
   3. laboratórna práca - chemické reakcie a ich zápis
  Protokol k tretej laboratórnej práci; reakcia HCl a Zn; dôkaz uvolnenia vodíka; dôkaz vzniku chloridu zinočnatého
   
  Predmet: Chémia
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 19.02.2010 18:14
  Komentáre v diskusii: 0
   PL - feminína - konkr. tvary
  Pracovný list, v ktorom žiaci tvoria uvedené tvary feminín, G. sg, N. pl. a G.pl, plus určujú vzory. Vhodné na upevne...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 06.02.2015 07:42
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Príprava na hodinu NV
  Príprava na vyučovaciu hodinu NV - 1. ročník; téma: Vzkriesenie Jairovej dcéry.
   
  Predmet: Náboženská výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 06.04.2010 08:48
  Komentáre v diskusii: 0
   Beta Analfabeta sa začne báť
  Pracovný list zameraný na čitateľskú gramotnosť a prácu s textom. vychádzam z textov z knihy, ktorú čítam so žiakmi (...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 24.09.2014 06:35
  Komentáre v diskusii: 0
   Test pre slabých žiakov
  Jednoduchý test s možnosťami pre slabých žiakov, zameraný na slovíčka.
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 17.05.2010 17:20
  Komentáre v diskusii: 0