Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Štefánia Vymislická
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 356


   Jar národov
  Písomka z celku "Jar národov", úloha na roky, osobnosti, doplnenie slov do súvislého zextu; skôr klasická písomka.
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 09.03.2010 19:58
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Všetkých svätých
  Prezentácia pripravená pre žiakov II. stupňa k Sviatku všetkých svätých. Smrť, peklo, nebo, očistec, formy pomoci duš...
   
  Predmet: Náboženská výchova
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 18.10.2014 21:58
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   KP - podst. mená muž. rodu
  Kontrolná práca z podstatných mien mužského rodu. Určovanie gramatických kategórií, dopĺňanie pádových prípon, úlohy ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 10.01.2015 18:07
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Prešmyčky - Staroveký Rím
  Poprehadzované písmenka žiaci správne zoradia, a správné slová vysvetlia. Vhodné na zopakovanie na konci hodiny, príp...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 06.03.2010 19:46
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Kontrolná práca - vybrané slová
  Kontrolná práca po prebratí tematického celku vybrané slová. typy úloh: utvor odvodené slová, doplň i/í alebo y/ý, ná...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 29.11.2014 08:19
  Komentáre v diskusii: 0
   KP - horenie a hasenie
  Kontrolná práca z učív o horení a hasení. Úlohy: vymenuj, uveď príklad, vysvetli, zakrúžkuj, podčiarkni.
   
  Predmet: Chémia
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 10.01.2015 15:22
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Gorily - PL zameraný na CGT
  Pracovný list zameraný na čítanie s porozumením a prácu s textom, vecný text o gorilách (zdroj: upravený text z Ency...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 01.12.2014 18:01
  Komentáre v diskusii: 0
   TVVP - SJL
  TVVP , SJL, jazyková zložka, podľa učebnice, hodina týždenne vyčlenená na sloh - myslím, že žiaci budú mať väčší preh...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 01.09.2014 14:45
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   1. laboratórna práca - filtrácia
  Protokol k prvej laboratórnej práci - k filtrácii.
   
  Predmet: Chémia
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 19.02.2010 18:12
  Komentáre v diskusii: 0
   Osemsmerovka ku krížovej ceste
  Vhodná na zoapkovanie jednotlivých udalostí na krížovej ceste; v tajničke dostanete riešenie: Pán Ježiš vstal z ........
   
  Predmet: Náboženská výchova
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Štefánia Vymislická (ZŠ s MŠ Dojč)
  Pridaný: 22.03.2010 14:56
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané