Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��aneta Pikartov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 550


 
doc Jazykové hry na druhom stupni III - SLOH
 Osem aktivít, ktoré pomáhajú učiteľovi identifikovať tvorivých žiakov, žiakov s lingvistickou inteligenciou, určite m...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 15.07.2009 13:25
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
ppsx Legenda, Moravsko-panónske legendy
 Téma legenda, Moravsko-panónske legendy, Konštantín a Metod - spracované tak, aby deti v V. ročníku prijali viacej in...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 24.04.2011 11:53
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc Rozprávky P.Dobšinského. Pracovné listy s rozprávkami Nebojsa, O veternom kráľovi a Starý Bodrík a vlk + opakovanie gramatiky v V. ročníku
 Pracovné listy, ktoré vychádzajú z rozprávok : Nebojsa, Starý Bodrík a vlk, O veternom kráľovi. Pracovné listy sú fix...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 18.10.2009 22:06
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppsx Populárna pieseň
 Prezentácia o autoroch textov populárnej piesne : Zeman, Filan, Hevier, Nagy, Peteraj. Pripravila som pre deviatakov,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 10.12.2009 23:06
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc Asimov - Stratený robot ( pracovné listy s riešením)
 Túto tému učím metódou analýzy a interpretácie textu. Žiakov usmerňujem otázkami - zadám otázky a hľadá sa riešenie. ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 23.02.2010 21:45
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
docx Andrej Sládkovič: Nehaňte ľud môj
 Dva pracovné listy, ktoré obsahujú tip na analýzu a interpretáciu i projektové úlohy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 21.08.2012 08:05
Komentáre v diskusii: 36 neprečítaných

 
doc Kniha - motivačné rozprávanie
 Motivačné rozprávanie Kniha je treťou aktivitou k Medzinárodnému dňu knižníc, ktorú som sem vložila. Prezentáciu Ako ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 21.10.2009 00:11
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppsx Ján Kollár
 Stručná prezentácia : život a dielo, so zameraním na Slávy dcéru, lebo táto téma je tiež v novej učebnici literatúry....
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 11.09.2011 12:51
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
doc Opisujeme svet okolo nás - jednoduchý opis v VI. ročníku ( pracovné listy, mix úloh)
 Prvé kroky s opisom v VI. ročníku - ďalšie daltonské pracovné listy. Po spoločných úlohách si žiaci budú vyberať opis...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 05.01.2010 21:16
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
doc Pracovný list Moja obec
 Tento školský rok mi k vyučovaniu SJL pribudla občianska náuka v VI. ročníku. Predmet je zaradený do daltonského vyuč...
Predmet: Geografia, Občianska náuka, Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 13.09.2009 16:03
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných