Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��aneta Pikartov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 550


 
rar Opakujeme termíny
 Dve Hot Pot cvičenia na zopakovanie terminológie v úvode VII. ročníka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 22.07.2010 18:48
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
rar Precvičujeme vybrané slová P, R
 Hoci som cvičenie pôvodne pripravovala pre menších, využili sme dnes s piatakmi predchádzajúce cvičenie b, m. Bola to...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 15.02.2010 22:06
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
rar Pravopis i, í/y, ý po spoluhláske l.
 Cvičenie som pôvodne vypracovala pre dcéru v III. ročníku, teraz som ho rozšírila o cudzie a zdomácnené sl...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 22.04.2011 14:16
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc Latinčina okolo nás - materiál na nástenku
 V slovnej zásobe máme množstvo latinských slov, je zaujímavé dozvedieť sa ich význam. Bonus : frazeologické jednotky ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 29.06.2009 18:07
Komentáre v diskusii: 0

 
rar Keď rozhoduje význam slova - pravopisné cvičenie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 22.11.2010 21:28
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
rar Nobelova cena
 Jednoduché pravopisné cvičenie, ktoré posielam žiakom do bezkriedy, nenápadne podsúvam informácie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 17.11.2010 17:37
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
rar Zoraďujeme spisovateľov
 Cvičenie Hot Pot - zoradenie spisovateľov chronologicky. Úloha by mala byť spojená s prácou s odbornou literatúrou al...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 25.04.2010 13:22
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
rar Z literatúry
 Tri krížovky Hot Potatoes ako malé opakovanie literatúry v IX. ročníku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 27.04.2010 15:04
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
rar Slovná zásoba v VI. ročníku
 Opakovanie po ukončení tematického celku lexikológia v VI. ročníku. Slang, nárečie, hovorové, knižné a expresívne slová.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 17.10.2011 20:27
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
rar Veta
 Rýchla rozcvička pre piatakov na interaktívnej tabuli. Cvičenie Find-it, v ktorom určujeme vetu podľa zámeru a opravu...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 13.10.2010 19:00
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných