Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Alena Drinkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 156


 
docx základné a radové číslovky
 základné a radové číslovky - vhodné ako desaťminútovka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 10.02.2013 16:07
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
test Test - slovesá1
 Gramatické kategórie, vykanie, rozdelenie slovies
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 28.04.2020 06:50
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx slovná zásoba-opakovanie
 rozdelenie slovnej zásoby, niektoré úlohy sú inšpirované testami
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 11.09.2013 22:14
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Opakovanie učiva zábavnou formou
 Žiaci si ťahajú otázky. Ak nevedia teoretickú časť, za "trest" musia splniť druhú časť. Odporúčam upraviť p...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 10.06.2018 20:33
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx pôst
 pôst - jednoduchý pracovný list pre prvákov
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 04.03.2014 21:41
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Prozodické vlastnosti reči
 Prozodické vlastnosti reči - prízvuk, dôraz, tempo reči, sila hlasu, prestávka, melódia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 01.12.2020 22:23
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Kontrolný diktát
 Opakovanie učiva zo 4.ročníka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 23.09.2015 21:51
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Hviezdoslavov Kubín - Správna päťka
 text na Hviezdoslavov Kubín
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 21.04.2012 21:05
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Priebeh sviatosti zmierenia
 Vysvetlenie, ako prebieha sviatosť zmierenia
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 02.05.2012 21:25
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Desatoro formou príbehu
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 14.03.2012 21:31
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané