Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
ppt Severná Ázia - Sibír
 Prezentácia o severnej Ázii - niečo musia doplniť žiaci.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 28.05.2013 10:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Juhozápadná Ázia 2
 Prezentácia o tých štátoch juhozápadnej Ázie, ktoré sú bližšie k Európe - geograficky, kultúrne ...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 26.03.2013 13:49
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Objem a povrch telies - verzia2.doc
 Malá zbierka neriešených úloh ( 4 strany ) doplnená o úvodnú stranu teórie. Obsahuje úlohy na výpočet objemu a povrch...
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 06.06.2012 10:58
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Uhly - teória.doc
 Teória o uhloch - čo je uhol, ako sa označuje, ako sa meria, rozdelenie uhlov podľa veľkosti, susedné a vrcholové uhly.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 06.04.2020 09:41
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Veda a vzdelávanie v starovekom Grécku
 Niektorí významní grécki filozofi, prírodovedci ... a vzdelávanie v starovekom Grécku.
Predmet: Dejepis, Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 10.01.2014 10:55
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Človek a technika - písomka
 Krátka písomka / pracovný list s rôznymi úlohami z úvodu techniky pre 7. ročník
Predmet: Technika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 15.01.2015 07:12
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Znázornenie úmernosti
 Dve strany úloh na znázornenie bodov v sústave súradníc, grafické znázornenie priamej a nepriamej úmernosti
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 20.01.2015 14:40
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Excel - krížovka
 Precvičenie základných pojmov v Exceli, adresa bunky, orámovanie. Žiak má urobiť úplne rovnakú krížovku, ako je krížo...
Predmet: Informatika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.11.2014 07:26
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Excel - rozvrh
 Precvičenie vkladania riadkov a stĺpcov, formátovanie buniek. Žiak má urobiť svoj rozvrh hodín. Skopírovať vzor mu ne...
Predmet: Informatika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.11.2014 07:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Premena jednotiek času a stupňov na minúty
 Jedna strana pracovného listu obsahuje úlohy na premenu jednotiek času, druhá úlohy typu vypočítaj súčet/rozdiel uhlo...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 14.04.2014 07:21
Komentáre v diskusii: 0