Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
doc Abeceda Austrálie
 Vhodné na zopakovanie vedomostí o Austrálii. Išpirovali ma niektorí kolegovia, ospravedlňujem sa, ak som zopakovala n...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 10.12.2013 09:51
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt USA - hospodárstvo
 Prezentácia o hospodárstve USA. Obsahuje viac obrázkov, ktoré by mali pomôcť žiakom zapamätať si obsah.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 03.03.2014 07:18
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Kocka a kváder - domáca úloha.doc
 Niekoľko úloh na tému povrch a objem kocka a kvádra, ktoré dávam šiestakom na domácu úlohu. Objem kocky a kvádra sa u...
Predmet: Fyzika, Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 27.03.2020 09:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Obvod a obsah lichobežníkov
 Odmeraj strany, narysuj a odmeraj výšky, vypočítaj obvod a obsah lichobežníkov.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 22.02.2016 12:35
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Sociálne siete
 Prezentácia študentov o sociálnych sieťach, výhody a riziká sociálnych sietí.
Predmet: Etická výchova, Informatika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 07.06.2012 13:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Laplatská a Guayanská oblasť
 Laplatská a Guayanská oblasť (ale bez Brazílie) trochu netradične v jednej prezentácii, nie je problém rozdeliť ju na...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.03.2014 08:01
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Pamäťové média
 Pevný disk, CD a DVD, pamäte
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 23.09.2010 10:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Obvod a obsah trojuholníkov PL
 Odmeraj strany, narysuj a odmeraj výšky, vypočítaj obvod a obsah trojuholníkov.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 22.02.2016 12:33
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Počítanie s desatinnými číslami.doc
 Úlohy na opakovanie počítania s desatinnými číslami.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 07.09.2017 16:04
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Kužeľosečky
 Stručný prehľad definícii a viet z analytickej geometrie kružnice, paraboly, elipsy a hyperboly, doplnený o riešené ú...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 06.06.2012 10:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný