Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
ppt Stepi
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 21.03.2013 12:54
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Lesy mierneho pásma
 Prezentácia o listnatých a ihličnatých lesoch, ktorú musia doplniť sami žiaci. K prezentácii je aj pracovný list. Môž...
Predmet: Biológia, Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 05.04.2013 07:13
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Južná Afrika
 Prírodné pomery, štáty a hospodárstvo južnej Afriky
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 23.11.2012 11:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Púšte
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 11.03.2013 13:47
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Písomné delenie jednociferným číslom
 Dve strany úloh (aj slovných) na písomné delenie jednociferným číslom. Je vhodný aj pre žiakov, ktorí sa ešte neučili...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 06.11.2014 12:20
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Obvod a obsah štvoruholníkov - riešenia
 Riešené úlohy na výpočet obsahu a obvodu štvoruholníkov a trojuholníkov, vhodné pre žiakov, ktorí ešte nepoznajú Pyta...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 20.09.2010 14:03
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Písomné delenie jedno a dvojciferným číslom
 Opakovanie delenia jedno- a dvojciferným číslom. Úlohy sú zoradené od jednoduchších k zložitejším.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 09.04.2015 07:17
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1000
 Pracovný list pre piatakov -- násobenie a delenie prirodzených čísel číslami 10, 100, 1000 ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 16.11.2012 13:39
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Čísla väčšie ako 10 000
 Dve strany úloh pre piatakov zamerané na zapisovanie veľkých čísel, zaokrúhľovanie, porovnávanie, zobrazenie na čísel...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.10.2014 13:08
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc Počítanie so zápornými číslami
 Učebný materiál a zbierka úloh - spolu 6 strán o záporných číslach. Záporné čísla učím siedmakov (pred zlomkami), ôsm...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.10.2014 13:17
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných