Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
doc Trojuholníky.doc
 Výpočet veľkosti uhlov v trojuholníku, druhy trojuholníkov.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 20.03.2017 12:55
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Zvieratá Austrálie
 Prezentácia o niektorých zvieratách Austrálie a Oceánie. Väčšinu prezentácie vytvorili miji žiaci - šiestaci.
Predmet: Biológia, Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 23.10.2013 14:50
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
flipchart Osová súmernosť
 Predvádzací zošit vytvorený pre ActivInspire umožňuje žiakom na interaktívnej tabuli rysovať osi súmernosti, obrazy ú...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 10.02.2011 08:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
mht Prírodné rekordy Ameriky
 Prever svoje vedomosti o rekordoch Ameriky vytvorených prírodou ! Vhodné na zopakovanie alebo precvičenie učiva. Niek...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.02.2013 11:24
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Obrázkové súbory
 Prezentácia o rastrovej grafike a formátoch grafických súborov. Obsahuje aj úlohy pre študentov.
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 06.06.2012 10:26
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Austrália - Oceánia - póly
 Písomka na témy Austrália, Oceánia a polárne oblasti s rôznym typom úloh.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 10.12.2013 09:54
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
mht Rusko - ázijská časť 2
 Cvičenie v Hot Potatoes - doplň názvy riek, pohorí atď. podľa slepej mapy.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 24.05.2013 07:30
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Podobnosť = obsah a objem
 Úlohy zamerané na výpočet obvodu a obsahu podobných útvarov a povrch a objem podobných telies. Žiaci napr. majú zisti...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 09.03.2017 14:46
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Excel - grafy - športy.xls
 Vytvorenie grafov v Exceli podľa jednoduchej tabuľky. Určené pre úplných začiatočníkov.
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 22.01.2020 06:49
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Excel - ťaháky
 Žiak musí urobiť rovnaký ťahák na výpočet obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika, ako je na obrázku. Precvičenie vkladan...
Predmet: Informatika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.11.2014 07:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané