Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
xls Excel - vzorce1
 Vkladanie jednoduchých vzorcov v Exceli podľa inštrukcií.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.11.2014 07:29
Komentáre v diskusii: 0

 
mht Prírodné rekordy Ázie
 Poznáš rekordy Ázie vytvorené prírodou ? Vhodné na spestrenie hodiny, opakovanie.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.02.2013 11:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
mht Povrch Afriky
 Doplňovačka v Hot Potatoes spojená so slepou mapou. Žiak musí doplniť k názvom pohorí, púšte ap. čísla, ktorými sú oz...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.12.2012 11:13
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Delenie desatinných čísel 1
 Jedna strana cvičení na delenie prirodzených čísel -- ale podiel je desatinné číslo.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 17.11.2021 17:49
Komentáre v diskusii: 0

 
mht Cesta okolo Ázie 1
 Presúvacie cvičenie v Hot Potatoes o moriach a zálivoch okolo Ázie. Vhodné na precvičenie učiva o pobreží Ázie alebo ...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 20.02.2013 11:39
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
xls Excel - grafy - do školy.xls
 Vytvorenie grafov v Exceli podľa jednoduchej tabuľky. Určené pre úplných začiatočníkov.
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 22.01.2020 06:48
Komentáre v diskusii: 0

 
mht Povrch a vodstvo Južnej Ameriky - doplňovačka
 K číslam na slepej mape Južnej Ameriky treba doplniť názvy riek, pohorí ... Vhodné na precvičovanie učiva, aj na skúš...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.02.2013 11:14
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
mht Rieky a jazerá Severnej Ameriky
 Usporiadaj severoamerické rieky a jazerá tak, ako sú očíslované na slepej mape ! Vhodné na precvičenie učiva. Niekedy...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.02.2013 11:28
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
mht Povrch a vodstvo Južnej Ameriky
 K názvom juhoamerických pohorí, riek ... priraď čísla, ktorými sú označené na slepej mape. Vhodné na precvičovanie uč...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.02.2013 11:19
Komentáre v diskusii: 0

 
mht Brazília.mht
 Test v Hot Potatoes - vhodný na precvičenie alebo zopakovanie učiva o Brazílii.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 20.05.2013 12:54
Komentáre v diskusii: 0