Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
mht Cesta okolo Ázie 2
 Presúvacie cvičenie v Hot Potatoes o ostrovoch a polostrovoch Ázie. Vhodné na precvičenie učiva alebo na spestrenie h...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 20.02.2013 11:53
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf OBVOD štvorca a obdĺžnika.pdf
 Dva riešené príklady a niekoľko cvičení (vrátane slovných úloh) na výpočet obvodu štvorca a obdĺžnika.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 01.03.2022 17:10
Komentáre v diskusii: 0

 
zip Veľké mestá Afriky
 K africkému mestu priraďte štát, v ktorom sa nachádza -- priraďovanie v Hot Potatoes. Ako pomôcka slúži mapa v pozadí...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 06.12.2012 07:33
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Delenie desatinných čísel 2
 Jedna strana cvičení na delenie desatinného čísla prirodzeným číslom.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 17.11.2021 17:52
Komentáre v diskusii: 0

 
mht Štáty a mestá Austrálie
 Priraďovanie v Hot Potatoes spojené so slepou mapou Austrálie. Štáty a mestá sú označené číslami/písmenom, treba prir...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.12.2012 14:41
Komentáre v diskusii: 0

 
mht Štáty, ostrovy a veľké mestá juhovýchodnej Ázie
 Ku charakteristike štátu (ostrova, mesta) v juhovýchodnej Ázii priraď jeho názov. Aby test bežal, netreba mať HotPota...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 23.04.2014 14:13
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Sčítanie a odčítanie zlomkov 2.pdf
 Úlohy na sčítanie a odčítanie viacerých zlomkov s rôznymi menovateľmi. Úprava výsledku na základný tvar.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 01.12.2021 22:50
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Zlomky a desatinné čísla.pdf
 Prepis zlomku na desatinné čísla a naopak. Cvičenia aj riešené príklady.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 01.12.2021 22:34
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Zlomky1.pdf
 Čo je zlomok, ako vypočítame polovicu, tretinu, štvrtinu ... - jednoduché slovné úlohy aj s riešeným príkladom, grafi...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 01.12.2021 22:20
Komentáre v diskusii: 0

 
mht Karibská oblasť 2
 Test s 15 otázkami o štátoch Karibskej oblasti. Aby test bežal, program na tvorbu testov HotPotatoes nemusíte mať nai...
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 25.04.2014 07:29
Komentáre v diskusii: 0