Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
doc Mierka mapy
 Pracovný list - hľadanie miest na mape, výpočet skutočnej vzdialenosti, rôzne úlohy o mierke mapy. Aj pre šikovných p...
Predmet: Geografia, Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 08.01.2015 09:14
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Trojuholníky - ťahák
 Prehľad všetkého, čo by mal o trojuholníkoch vedieť deviatak pred Testovaním 9. Dve strany -- poučky, obrázky, vzorce...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 12.03.2015 07:22
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Podobnosť trojuholníkov
 Čo je podobnosť a pomer podobnosti, vety o podobnosti trojuholníkov, konštrukcia trojuholníkov pomocou podobnosti, de...
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 02.05.2019 07:16
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Počítanie s veľkými číslami
 Písomka - sčítanie, odčítanie, zaokrúhľovanie veľkých čísel, násobenie a delenie 10, 100, 1000. Môže poslúžiť aj ako ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 12.12.2012 12:59
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Česká republika
 Prezentácia o Českej republike aj s úlohami pre žiakov.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.12.2013 12:48
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Cestujeme prstom po mape
 Pracovný list pre piatakov -- určovanie geografickej polohy, hľadanie miest s danou polohou. Pracovný list môžete vyu...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 15.11.2012 14:36
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Byzantská ríša
 Byzantská ríša, Konštantínopol, Justinián, zánik Byzantskej ríše
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.06.2014 12:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Ako písať Testovanie 5
 Niekoľko rád, ako sa vyhnúť zbytočným chybám na Testovaní 5
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 09.11.2015 07:30
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Násobenie a delenie viacciferným číslom
 Delenie a násobenie viacciferným číslom - pracovný list s rôznymi úlohami vhodný na opakovanie alebo samostatnú prácu...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 25.03.2013 13:06
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Severná Afrika
 Prezentácia na geografiu pre 7.ročník
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 25.10.2012 11:44
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané