Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
docx Geburtstag
 i-Word cvičenie na zopakovanie 4. Projektu PD/1 Geburtstag.Žiaci dopĺňajú podľa otázky a podľa obrázka.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 10.10.2010 21:36
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
htm Spomeňte si-opakovanie
 Žiaci tvoria správne dvojice,vyberajú zo zadaných možností,opakujú učivo dejepisu v 5. roč.-Od blízkeho k vzdialenému...
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 25.05.2010 22:08
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Einkaufen-testík
 Projekt Deutsch/2 - 3.projekt- opakovanie slovných spojení k danej téme.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 06.11.2010 22:05
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Výročie vzniku SR
 Prezentácia- udalosti, ktoré predchádzali vzniku SR, stručný chronologický prehľad dejín Slovenska.
Predmet: Dejepis, Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 04.01.2013 14:26
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Svet po druhej sv. vojne-previerka
 Krátka previerka z posledného tem. celku svetových dejín.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 12.01.2012 21:11
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Slovensko v rokoch 1938- 1945
 Žiaci vyberajú správnu odpoveď. Upevnenie tematického celku Slovensko v rokoch 2. sv. vojny
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 12.04.2010 21:07
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Wohin? Wo?
 Nemecký jazyk opakovanie- predložky s datívom a akuzatívom vypracovanie PL
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 26.05.2009 20:07
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Významné osobnosti
 Práca žiačky, ktorá spracovala významné historické osobnosti učiva 8. ročníka.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 02.12.2011 09:36
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
htm Préteritum slovesa haben a sein
 Žiaci opakujú préteritum slovesa sein a haben.Dopĺňujú správny tvar zo zadaných možností.Majú zadaný časový limit.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 10.05.2010 21:16
Komentáre v diskusii: 0

 
htm ESSEN-slovné spojenia
 Vhodné na zopakovanie slovnej zásoby -Essen.Žiaci prekladajú slová a vyberajú zo zadaných možností,majú zadaný časový...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 26.05.2010 18:06
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný