Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
exe Časujeme
 Žiaci priraďujú kartičky na správne miesto,upevňujú si časovanie slovies. Vhodné pre žiakov, ktorí sa učia NEJ ako dr...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 15.03.2011 20:08
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Francúzska revolúcia-áno, nie
 Žiaci rozhodujú, či je dané tvrdenie správne alebo nie. Upevňujú vedomosti o Francúzskej revolúcii.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 04.11.2010 16:44
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rakúsko-Uhorsko- testík
 Testík,žiaci doplňujú údaje z tem. celku- Rakúsko- Uhorsko.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 18.03.2012 19:21
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
htm Familie-tajnička
 Žiaci prekladajú zadané slovné výrazy do tajničky,opakujú slovné spojenia z témy Familie.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 25.05.2010 18:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip Slováci v Uhorskom kráľovstve-opakovanie
 Hot-pot cvičenie na zopakovanie tem. celku .
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 14.01.2013 22:13
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Veľká Morava-opakovanie
 Prezentácia VM- opakovanie, práca žiaka
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 02.06.2011 10:53
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip Slovenské národné obrodenie
 Hra- zábavnou formou sa žiaci snažia nájsť správnu priehradku pre zadaný výraz. Žiakov to veľmi baví.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 21.04.2010 18:22
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
htm Čas nádejí a sklamaní-test
 Zhrnutie tematického celku formou testu, žiaci vyberajú správnu odpoveď zo zadaných možností.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 09.05.2010 17:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Slovanská vzájomnosť
 Prezentácia, podľa novej učebnice sú zhrnuté historické pojmy 2. fázy slovenského národného hnutia.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 17.12.2011 21:55
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
htm Was passt zusammen
 Žiaci si zopakujú slovné spojenia z témy Wohnort- Projekt Deutsch 2. Priraďujú správne dvojice,vyberajú zo zadaných m...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 20.05.2010 22:05
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané