Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
htm Zápas o demokraciu
 Žiaci ukladajú zadané výrazy do "popolníc".Internetová hra-ClassTools.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 08.05.2010 22:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Oživujeme vedomosti
 Žiaci opakujú gramatiku z predchádzajúcich ročníkov.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 17.09.2011 18:58
Komentáre v diskusii: 0

 
exe Sankt Nikolaus
 Hra- kartičky, priraďovanie, Geschenke- žiaci môžu priradiť v ľubovolnom poradí.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 01.12.2011 16:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
htm Slovensko v rokoch 1938- 1945
 Zopakovanie tematického celku Slovensko v rokoch 1938- 1945. Žiaci v teste zakrúžkujú správnu odpoveď.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 12.04.2010 21:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
htm Umwelt-pexeso
 Pexeso-žiaci hľadajú správne dvojice, opakujú slovnú zásobu na tému životné prostredie.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 04.06.2011 21:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
htm HILFE-doplňovačka
 Žiaci doplňujú zadané výrazy do vety v Hot-Potatoes. Opakujú výrazy z témy Hilfe-Projekt Deutsch 3.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 23.04.2010 23:20
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Test- NEJ
 Žiaci si zopakujú tvorenie rozkazovacie spôsobu a slovosled vo vete.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 30.09.2010 21:29
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
zip Rozkvet Uhorského kráľovstva
 Hot-Pot cvičenie, žiaci priraďujú správnu odpoveď.Opakujú tem.celok Rozkvet Uhorského kráľovstva.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 05.12.2010 19:13
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
exe Kartičky-Zámorské objavy
 Kartičky- žiaci priraďujú obrázok k menu.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 08.03.2012 20:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
zip Advent
 Hot-pot cvičenie, žiaci vyberajú z daných možností správnu odpoveď.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 01.12.2011 17:47
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané