Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Denisa Sviatkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 730


 
ppsx ČÍSLOVKY 4. DIEL - RADOVÉ
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 13.05.2020 09:30
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pps OSOBNOSTI POPULÁRNEJ HUDBY
 zábavka na HUV - karikatúry; 1. diel
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 09.09.2018 20:53
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx ROZVIJACIE_VET_CLENY_2_DIEL_PRIVLASTOK.pptx
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 15.08.2011 10:14
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx PL_ANNA_ZO_ZELENEHO_DOMU
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 02.03.2013 19:12
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
ppsx SLOVESÁ - OPAKUJEME 1
 plnovýznamové a neplnovýznamové, zvratné a nezvratné
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 16.04.2020 19:31
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx INTERPUNKCIA_PRIAMA_REC.pptx
 Cvičenie zamerané na výber (z troch možností) správne zapísanej priamej reči.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 11.08.2011 22:21
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppsx PREDLOŽKY
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 13.05.2020 20:27
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppsx HUDOBNE_NASTROJE
 3. diel - stredovek, renesancia, barok
Predmet: Hudobná výchova, Výchova umením
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 12.10.2014 18:53
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
pptx URCUJEME_RYM.pptx
 Cvičenie na určovanie rýmu (striedavý, obkročný, združený, prerývaný).
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 26.09.2011 20:00
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
ppsx NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY - PRÍSLOVKY
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Denisa Sviatková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 04.05.2020 18:50
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných