Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Erika Marcinkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 407


 
pptx Civilizácie starého Orientu
 Učivo spracované podľa učebnice
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 20.10.2018 15:49
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Svetové náboženstvá (pracovný list)
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 02.06.2013 09:35
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Dávnoveké Grécko
 učivo spracované podľa učebníc z dejepisu (staré + aktuálne)
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 03.12.2018 17:52
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Stopy minulosti okolo nás - historické pramene
 Písomná práca po prebratí tematického celku venovaného historickým prameňom.
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 14.02.2013 18:49
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Výrobný proces
 Výrobný proces, spracované podľa učebnice
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 29.09.2018 15:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Spotreba a spotrebiteľ
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 27.01.2019 18:22
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Potreby a statky
 Potreby a statky podľa učebnice
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 26.09.2018 09:22
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Hospodárenie domácnosti
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 12.05.2019 15:09
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Prírodný čas a jeho meranie
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 10.09.2013 22:31
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Euro v SR
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 20.04.2019 15:25
Komentáre v diskusii: 0