Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Erika Marcinkov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 400


   Peniaze a funkcie peňazí
   
  Predmet: Finančná Gramotnosť, Občianska náuka
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 11.02.2019 10:57
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Tri ríše raného stredoveku (pracovný list)
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 07.04.2013 11:54
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Reformácia a protireformácia v Uhorsku
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 07.04.2013 13:18
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Perfektum pravidelných slovies
  Cvičenia na tvorenie perfekta pravidelných slovies.
   
  Predmet: Nemecký jazyk
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 14.02.2013 19:31
  Komentáre v diskusii: 0
   Ako sa stať podnikateľom
   
  Predmet: Občianska náuka
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 21.01.2019 12:14
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Civilizácie starého Orientu
  Učivo spracované podľa učebnice
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 20.10.2018 15:49
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Svetové náboženstvá (pracovný list)
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 02.06.2013 09:35
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Stopy minulosti okolo nás - historické pramene
  Písomná práca po prebratí tematického celku venovaného historickým prameňom.
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 14.02.2013 18:49
  Komentáre v diskusii: 0
   Základné ekonomické otázky
  Učivo spracované podľa učebnice
   
  Predmet: Občianska náuka
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 21.10.2018 21:53
  Komentáre v diskusii: 0
   Dávnoveké Grécko
  učivo spracované podľa učebníc z dejepisu (staré + aktuálne)
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
  Pridaný: 03.12.2018 17:52
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané