Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Erika Marcinkov��




Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 407


 
pptx Peniaze a funkcie peňazí
Predmet: Finančná Gramotnosť, Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 11.02.2019 10:57
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Tri ríše raného stredoveku (pracovný list)
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 07.04.2013 11:54
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Perfektum pravidelných slovies
 Cvičenia na tvorenie perfekta pravidelných slovies.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 14.02.2013 19:31
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Právny poriadok SR
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 05.03.2019 14:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Reformácia a protireformácia v Uhorsku
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 07.04.2013 13:18
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Základné práva detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 03.06.2019 08:59
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Právne formy podnikania
 učivo spracované podľa učebnice
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 14.01.2019 12:01
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Ako sa stať podnikateľom
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 21.01.2019 12:14
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Základné ekonomické otázky
 Učivo spracované podľa učebnice
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 21.10.2018 21:53
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Poisťovne
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 18.03.2019 09:01
Komentáre v diskusii: 0