Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Volkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 271


 
pdf Štátny vzdelávací program DEJEPIS ISCED2
 Osnovy a štandardy z dejepisu pre 5.-9. ročník ISCED2
Predmet: Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 07.07.2010 21:21
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Ázia - fyzická časť
 Fyzická časť Ázie - povrch, poloha, vodstvo, podnebie, rastlinstvo a živočíšstvo
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 01.03.2011 22:01
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Určovanie zemepisných súradníc
 Písomka na určovanie zemepisných súradníc. Treba však školský atlas sveta (ten modrý) a nový atlas Európy (vydavateľs...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 14.10.2010 14:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Štátny vzdelávací štandard BIOLÓGIA ISCED2
 Osnovy a štandardy z biológie 5. - 9. ročník ISCED2
Predmet: Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 07.07.2010 21:16
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx Osemsmerovka
 Osemsmerovka na opakovanie z prvých učív po pohyby Zeme vrátane, prípadne na spestrenie hodiny.
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 25.09.2011 13:19
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Dýchacia sústava
 Písomka - dýchacia sústava človeka
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 03.03.2011 22:59
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Štátny vzdelávací program TECHNIKA ISCED2
 Osnovy a štandardy z techniky pre 5. - 9. ročník ISCED2
Predmet: Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 07.07.2010 21:33
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Usadené horniny až horninový cyklus
 Jednoduchá a rýchla písomka - usadené horniny až horninový cyklus
Predmet: Biológia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 13.03.2011 13:33
Komentáre v diskusii: 0

 
xls Tajnička Ázia
 Hospodárstvo Ázie až Južná Ázia
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 09.04.2011 21:24
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx Rozmnožovacia sústava človeka
 Rozmnožovacia sústava človeka
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 04.06.2011 21:48
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný