Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Volkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 271


 
doc Opakovanie názvoslovie uhľovodíkov
 Opakovanie názvoslovia uhľovodíkov
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 22.03.2010 21:45
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
xls Koncoročné opakovanie Slovenska
 Doplňovačka
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 11.11.2009 22:57
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Atmosféra
 Učivo spracované podľa piatackej učebnice
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 22.03.2010 22:02
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Juhovýchodná Európa
 Písomka z učiva Juhovýchodná Európa
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 29.04.2012 22:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Pracovný list - ORIENTÁCIA NA MAPE
 Orientácia na mape
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 24.11.2009 21:58
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Cukry, tuky, bielkoviny
 Cukry, tuky, bielkoviny - písomka
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 15.03.2010 22:26
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx Európa - fyzicko geografická časť
 Európa písomka - poloha, rozloha, členitosť, povrch, vodstvo, podnebie, rastlinsto a živočíšstvo
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 08.10.2011 22:22
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Výkonový štandard zo slovenského jazyka, časť jazyk pre 6. a 7.ročník ZŠ ISCED2
 Výkonový štandard - jazyk pre 6. a 7.ročník ZŠ
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 11.07.2010 14:10
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Opakovanie - pracovný list
 Pracovný list na stavbu Zeme, sopečnú činnosť a zemetrasenia
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 12.02.2012 21:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Zmyslové orgány stavovcov
 Zmyslové orgány stavovcov - poznámky
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 10.10.2010 20:00
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných