Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Volkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 271


 
pdf Štátny vzdelávací program SVET PRÁCE ISCED2
 Osnovy a štandardy zo sveta práce pre 5. - 9. ročník ISCED2
Predmet: Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 07.07.2010 21:32
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Austrália -pracovné listy
 Pracovné listy z Austrálie
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 07.03.2010 22:28
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Mierka mapy, rovnica priamej a nepriamej úmernosti
 Písomka - mieka mapy, rovnica priamej a nepriamej úmernosti
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 21.03.2011 15:31
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
xls USA, Kanada, Mexiko, stredná Amerika a karibská oblasť
 Písomka - USA, Kanada, Mexiko, stredná Amerika a karibská oblasť
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 14.05.2010 22:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
xlsx Opakovanie - Západná Európa
 Tajnička a osemsmerovka na opakovanie učiva Západná Európa
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 12.02.2012 21:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pracovný list č.3 - orientácia na mape, legenda mapy
 Orientácia na mape pomocou atlasu (škoslký atlas sveta, VKÚ Harmanaec, 1997) a legenda mapy - mapové značky
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 04.12.2011 14:13
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Severná Európa
 Písomka - severná Európa
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 01.03.2012 22:46
Komentáre v diskusii: 0

 
doc 1. písomná práca z matematiky
 1. písomná práca z matematiky (desatinné čísla po rovnice)
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 29.11.2009 21:19
Komentáre v diskusii: 0

 
xls TVVP Technika
 TVVP Technika pre 8. ročník
Predmet: Technika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 28.09.2011 21:52
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Premena jednotiek objemu + objem kocky a kvádra
 Objem kocky a kvádra + premena jednotiek objemu
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 18.04.2010 22:50
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané