Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Volkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 271


 
doc Zhodnosť trojuholníka a konštrukcia trojuholníka
 Jednoduchá písomka. Upravena i s vrcholmi
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 19.02.2010 21:16
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Výkonový štandard z literárnej výchovy pre 5. ročník ZS ISCED2
 Výkonový štandard z literárnej výchovy pre 5. ročník ZŠ ISCED2
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 11.07.2010 14:03
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Percentá - úvod + základ
 Rozcvička z percent (základ, úvod'.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 01.01.2011 21:20
Komentáre v diskusii: 0

 
xls TVVP (2hodiny/týždeň)
 TVVP 2 hodiny/týždeň - aktuálne
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 02.09.2011 21:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Obsahový štandard zo slovenského jazyka, časť jazyk pre 2. stupeň ZŠ ISCED2
 Obsahový štandard pre 2. stupeň ZŠ
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 11.07.2010 14:11
Komentáre v diskusii: 0

 
xls TVVP (1hodina/týždeň)
 TVVP 1hodina/týždeň - aktuálne
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 02.09.2011 21:41
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Južná Európa
 Písomka - južná Európa
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 09.04.2012 22:52
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
xlsx Tajnička - regulačná sústava až ochrana stavovcov
 Tajnička - regulačná sústava až ochrana stavovcov
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 19.11.2011 13:53
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Štatistika - pracovné listy
 Pracovné listy zo štatistiky
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 07.03.2010 22:37
Komentáre v diskusii: 0

 
xls TVVP v súlade s učebnicou
 TVVP 2 hodiny/týžden v súlade s učebnicou.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 07.07.2012 16:21
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané