Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Gabika Kreheľová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 1100


   Pochvala za prácu počas COVID 19
  Pochvalný list- pre chlapca
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 29.06.2020 10:39
  Komentáre v diskusii: 0
   KONTROLNÉ DIKTÁTY 4. ROČNÍK ZŠ
  Počet, zameranie diktátov, stupnica hodnotenia diktátov vo 4. ročníku ZŠ.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 14.07.2020 09:55
  Komentáre v diskusii: 0
   Opakujeme premeny jednotiek
  Úlohy rôznych typov na precvičovanie premeny jednotiek dĺžky.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 05.06.2020 13:14
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Individuálny výchovno - vzdelávací program pre žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami - doplnený
  IVVP- doplnený o Odporúčania pre postup vyučujúceho žiaka s RŠF a s VPU.
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika, Triednictvo
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 01.09.2020 12:55
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Menovky ceruzky
  Možnosť zmeny mena. Potrebné predierkovať a prevliecť šnúrku.
   
  Predmet: Triednictvo, Všeobecné
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 13.08.2020 21:00
  Komentáre v diskusii: 0
   Slovesné časy
  Prezentácia na vyvodenie prítomného, minulého a budúceho času
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 23.04.2020 21:29
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Opakujeme učivo 4. ročníka
  Precvičujeme učivo 4. ročníka v obore do 10 000 ( premena jednotiek, slovné úlohy, poradie počtových operácií, +,-,.,:)
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 23.05.2020 23:20
  Komentáre v diskusii: 0
   Aktivity na rozvoj vzťahov v triede
  Aktivity na rozvoj vzťahov v triede - pracovný list.
   
  Predmet: Triednictvo, Všeobecné
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 22.06.2020 23:12
  Komentáre v diskusii: 0
   ZLOMKY
  1 celá, 1 polovica, 1 štvrtina - názorná ukážka.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 28.07.2020 11:04
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Precvičovanie slovesných časov
  Zopakuj a precvič si časy slovies: vyčasuj v prítomnom, minulom, budúcom čase, do viet doplň sloveso v správnom tvare...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 20.05.2020 14:53
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané