Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Iveta Hampelov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 459


   Mestá na mape Slovenska (pracovný list)
  Pracovný list zaoberajúci sa témou MESTÁ NA MAPE SLOVENSKA. Učivo je trošku rozšírené, pretože sa mi zdalo, že v učeb...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 31.10.2011 12:03
  Komentáre v diskusii: 33 neprečítaných
   Matematika - Premena jednotiek
  Precvičovanie premeny jednotiek
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.06.2009 21:21
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   Matematika - sčítanie a odčítanie pod sebou v obore 0-10 000
  Precvičovanie a utvrdzovanie písomného sčítavania a odčítavania pod sebou v obore 0 - 10 000 pre 4. ročník ZŠ.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.06.2009 23:01
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Život našich predkov
  Prezentácia k učivu "Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Život našich predkov" podľa najnovšej učebni...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 05.09.2012 20:32
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných
   Učebné osnovy predmetu ANJ pre primárne vzdelávanie ISCED 1
  Kompletné spracovanie učebných osnov vyučovacieho predmetu ANJ pre celé primárne vzdelávanie (od 1. po 4. ročník ZŠ...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 02.10.2011 19:32
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   2. Život v dobe kamennej - lovci a zberači
  Prezentácia v PowerPoint-e 2007 k učivu "Život v kamennej dobe - lovci a zberači". Stručné a prehľadné vysv...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.09.2011 09:42
  Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných
   Šaliansky Maťko - Horák: Kráľ Matej na zábave
  Povesť od Jozefa Horáka - Kráľ Matej na zábave ( z knihy Povesti a divy) vhodná na recitačnú súťaž "Šaliansky Ma...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 29.10.2011 16:12
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Výstupná písomná práca
  Výstupná písomná práca z matematiky (aritmetika a geometria) aj s riešením pre učiteľa. Ku každej úlohe som pridelila...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 11.06.2012 19:24
  Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných
   Domáce zvieratá
  Materiál na výrobu spoločného triedneho projektu "Domáce zvieratá" - obrázky rodiniek domácich zvierat, ich...
   
  Predmet: Prírodoveda
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.05.2013 20:46
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Ako sa mení príroda na jeseň (pracovný list/písomná práca)
  Kratučká previerka na overenie si vedomostí z učiva "AKO SA MENÍ PRÍRODA NA JESEŇ" (Uč. Vlastiveda 2: Kožuc...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.10.2013 19:10
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných