Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Iveta Hampelov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 459


   Staroveké Grécko - mykénska civilizácia
  Prezentácia v Powerpointe zaoberajúca sa MYKÉNSKOU CIVILIZÁCIOU. Je to dejepisné učivo 6. ročníka spracované podľa uč...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 06.11.2011 11:07
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných
   Vtipné opakovanie TC "Civilizácie starého Orientu" - DEJ 6
  V poradí tretí test typu "Netreba brať všetko smrteľne vážne a nie je nič lepšie, ako keď sa deti nad testom usm...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 05.11.2011 20:38
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   TVVP SJL 4. ročník
  Tematicko výchovno-vzdelávací plán zo SJL (gramatika a sloh) pre 4. ročník ZŠ s časovou dotáciou 4 hodiny týždenne. P...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 25.09.2011 16:36
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   TVVP VYV 4. ročník
  Tematicko výchovno-vzdelávací plán z VYV pre 4. ročník ZŠ s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne. Plán je rozpracovaný ...
   
  Predmet: Výtvarná výchova
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 10.09.2011 22:36
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Štvrťročná písomná práca zo SJL
  Štvrťročná písomná práca pre prváčikov zo SJL, ktorú možno využiť aj ako opakovací pracovný list. Postupujem podľa Šl...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 13.11.2012 20:17
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   What time is it? (krátka písomná práca)
  Krátka písomná práca zameraná na zistenie osvojenia si učiva o určovaní času - celé hodiny, polhodiny, štvrťhodiny a ...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 19.03.2012 19:51
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   PL z VLA pre 4. ročník - téma "Mestá a dediny. Život na dedine."
  Vlastné pracovné listy k téme "Mestá a dediny. Život na dedine."
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 03.10.2011 22:35
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Výtvarná výchova - Falošná rytina
  POSTUP PRÁCE: Celú plochu výkresu vyfarbíme voskovými pastelkami. Pomocou rydielka (mince, konca lyžičky, klinčeka.....
   
  Predmet: Výtvarná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.06.2009 16:02
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Tvorivé písanie - pracovné listy 1
  Pracovné listy rozvíjajúce fantáziu a tvorivosť detí. Je možné ich využiť nielen na hodinách Tvorivého písania, ale a...
   
  Predmet: Obohatenie, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 11.09.2011 14:03
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Spomíname na našich predkov (Zvyky a tradície na jeseň)
  Pracovný list k téme "Spomíname na našich predkov" (Zvyky a tradície na jeseň) spracovaný v súlade s učebni...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 16.10.2013 18:31
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných