Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Iveta Hampelov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 459


   Vtipné opakovanie TC "Človek objavuje meď a bronz. Človek využíva železo" - DEJ 6
  V poradí druhý test s heslom - "Netreba brať všetko smrteľne vážne" . Občas pripravím žiakom i netradičnejš...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 15.10.2011 11:07
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   TVVP ANJ 2. ročník (Busy Bee)
  Tematicko výchovno-vzdelávací plán z ANJ pre 2. ročník ZŠ s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Plán je rozpracovaný ...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.09.2011 22:43
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   Pracovné listy k téme HALLOWEEN
  Pracovné listy pre prváčikov k téme "Halloween". Prvých 5 strán tlačím tak, že dám 2 strany na jednu, obráz...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 18.10.2012 19:44
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Násobenie a delenie číslom 6 (pracovné listy)
  Pracovný list (trojstrana) na precvičovanie násobenia a delenia číslom 6. Obsahuje úlohy typu "z každého rožka t...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 29.10.2011 12:36
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Ohybné slovné druhy
  Písomná práca pre žiakov 4. ročníka zaoberajúca sa zisťovaním úrovne osvojenia si učiva o ohybných slovných druhoch.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 23.05.2012 20:34
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Tvorivé písanie - pracovné listy 2
  Pracovné listy rozvíjajúce fantáziu a tvorivosť detí. Je možné ich využiť nielen na hodinách Tvorivého písania, ale a...
   
  Predmet: Obohatenie, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 11.09.2011 14:06
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Lastovičie rozprávky (čítanie s porozumením)
  Pracovný list zameraný na nácvik čítania s porozumením a orientácie v texte. Text sa nachádza v Čítanke pre 2. ročník...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 29.09.2013 13:49
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava
  Prezentácia na vyvodenie učiva "Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava" a bližšie priblíženie daných udalost...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 19.09.2012 20:07
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Dejepisný Vševedko
  Na začiatku každej vyučovacej hodiny (aspoň sa o to snažím) sa hráme s deťmi hru nazvanú "Dejepisný Vševedko&quo...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 07.11.2011 19:17
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Test - Tri ríše raného stredoveku
  V poradí štvrtý test s heslom - "Netreba brať všetko smrteľne vážne" . Občas pripravím žiakom i netradičnej...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 10.04.2012 17:38
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných