Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Iveta Hampelov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 459


   Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte
  Prezentácia venovaná vyvodeniu nového učia "Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte" podľa novej učebnice...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 07.04.2013 14:30
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   TVVP ANJ 1. ročník (Busy Bee)
  Tematicko výchovno-vzdelávacie plány z ANJ pre 1. ročník ZŠ s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Plán je rozpracovan...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.09.2011 22:40
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   2. Život v kamennej dobe - lovci a zberači
  Poznámky pre žiakov k danému učivu a PL určený na prácu s učebnicou a na čítanie s porozumením. Prezentáciu v Powe...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 16.09.2012 20:02
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Vzduch a vietor
  Obrázky so stručnými informáciami, ktoré sa týkajú vyučovacej témy "VZDUCH A VIETOR". Je možné ich využiť n...
   
  Predmet: Prírodoveda
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 11.09.2013 20:02
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Staroveké Grécko - kontrolná práca
  Klasická písomná práca po prebraní tematického celku "Staroveké Grécko" aj so správnymi odpoveďami pre učit...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.12.2012 19:28
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Pracovný list č. 5 k učebnici Busy Bee 2 (The Bee Family)
  Pracovné listy venujúce sa téme rodina - pomenovanie členov rodiny, rodostrom, ale i gramatike - privlastňovacie záme...
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 22.10.2011 17:12
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   PL z VLA pre 4. ročník - téma "Územné členenie - kraje"
  Pre záujem vkladám aj vo Word 97-2003, pre tých, ktorí nemajú novší, snáď sa to príliš nepokazí... Pracovný list (2...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 26.09.2011 20:22
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - opakovanie TC
  Ďalší typ test typu "Netreba brať všetko smrteľne vážne a nie je nič lepšie, ako keď sa deti nad testom usmievaj...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 17.10.2012 18:02
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   TVVP MAT 4. ročník
  Tematicko výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník ZŠ s časovou dotáciou 4 hodiny týždenne. Plán je rozpra...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 09.09.2011 22:52
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Vstupná písomná práca z matematiky
  Vstupná písomná práca z matematiky. Obsahuje: dopĺňanie číselných radov, porovnávanie, sčítanie, odčítanie s /bez pre...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
  Pridaný: 22.09.2013 18:08
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných