Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jana Giertlov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 687


 
pptx život v stredovekom meste - doplnovačka.pptx
 Opakovanie učiva
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 23.03.2013 19:57
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Jeseň na dedine
 Kolektívna výtvarná práca žiakov - práca s maketkami
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 05.11.2012 20:26
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Pracovný list - Naša bezpečnosť, protipožiarna ochrana, záchranná služba.docx
 Opakovanie
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 15.05.2013 20:39
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Prečo sa veci líšia.ppt
 Prezentácia- ľudské výtvory a prírodniny + pracovný list
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 25.07.2013 18:22
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Medovníková chalúpka
 Tvoríme obrázkovú osnovu rozprávania k rozprávke Medovníková chalúpka z Čítanky pre 2. ročník ZŠ
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 21.02.2013 12:52
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Učíme sa vybrané slová po obojakej spoluhláske B- pracovné listy pre žiakov.ppt
 Učíme sa vybrané slová - pracovné listy ( dopĺňame neúplné vety, odpovedáme na otázky, hľadáme príbuzné slová).
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 14.10.2013 17:55
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Janko Hraško.pptx
 Reprodukcia rozprávky podľa obrázkov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 27.09.2014 07:43
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Veta, slovo, slabika, hláska - opakujeme s Jankom Hraškom.docx
 Opakovanie tematického celku - test
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 16.03.2013 19:38
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Prečo chodíme do školy
 Pracovný list
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 07.03.2013 19:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Slabiky ma, mu, me, mo, mi.ppt
 Spájame slabiky s obrázkami, píšeme slabiky- pracovný list
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 20.10.2013 22:14
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané