Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Janete Simonov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 86


 
doc TVVP Matematika 3. ročník.
 Temtický výchovno-vzdelávací plán Matematika 3. roč. ISCED1. Plán na prvý polrok korešponduje s PZ prvá časť (nový).
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 30.08.2011 19:46
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc TVVP SJL 1.roč.
 Nový plán k Hupsovmu šlabikáru Lipka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 29.08.2013 20:29
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
doc Vstupná previerka 4. ročník
 práca obsahuje aj učivo geometrie
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 18.09.2012 16:40
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc TVVP MAT.4 roč.
 Výchovno vzdelávací plán ISCED1
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 30.08.2012 20:10
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
doc ČTP Matematika 2.r.
 ISCED 1
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 28.08.2010 11:42
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc TVVP Prírodoveda 3. ročník
 Plán podľa učebných osnov ISCED1 pre 3. ročník
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 02.09.2011 23:35
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc TVVP Slov. jazyk 4 roč.
 Jazyková zložka a sloh, 4 hod. týždenne
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 25.08.2012 00:00
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
doc Výstupná práca z matematiky pre 3. ročník
 Pamäťové písomné sčitovanie, odčitovanie , zaokrúhľovanie , násobenie, delenie, slovné úlohy
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 01.06.2012 15:47
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Polročná práca z matematiky 3. ročník
 poznávanie čísel do 1000, násobenie
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 10.01.2012 17:24
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc TVVP Slovenský jazyk 3. roč.
 TVVP vypracovaný podľa ŠVP príloha ISCED 1 (2011). Na 5 vyučovacích hodín.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 30.08.2011 22:48
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných