Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Janete Simonov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 86


 
xlsx tvvp
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 30.08.2019 22:04
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc PLÁN MZ 1-2r.2010-11
 Plán MZ upravený, doplnený z viacerých zdrojov.
Predmet: Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 11.09.2010 12:45
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx TVVP MAT 1.roč.
 matematika : Belic, Striežovská
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 25.08.2021 20:00
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Vstupná previerka z MAT. 3.roč.
 Sčitovanie, odčitovanie v obore do 100, postupnosti pravda nepravda, slov. úlohy.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 09.10.2011 11:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Samostatná práca z MAT. 4. roč.
 Sčitovanie, odčitovanie s prechodom, písomné sčitovanie, odčitovanie, slovná úloha, zaokrúhľovanie, výroky.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 28.10.2012 09:45
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Tematická práca z MATEMATIKY 3. roč.
 Vytváranie prirodzených čísiel v obore do 1000 ( numerácia) aplikačné úlohy (propedeutika kombinatoriky)
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 18.11.2011 15:42
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc ČTP Tvorivé čítanie 2r.
 ŠkVP ISCED 1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 28.08.2010 11:45
Komentáre v diskusii: 0

 
doc II. Tematická práca Matematika 2.roč.
 Tem. práca Matematika 2 roč. Sčitovanie, odčitovanie s prechodom cez základ desať.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 23.09.2010 10:36
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Tematická práca č.5 z matematiky
 Vytváranie prirodzených čísiel do 10 000, čítanie, písanie, rozklad čísiel, zaokrúhlovanie na desiatky, stovky, porov...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 02.05.2012 11:03
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
xlsx TVVP TSV 1.roč.
 môj upravený používaný plán TSV
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 27.08.2021 19:00
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných