Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Janete Simonov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 86


 
doc II. Tematická práca SJ 2. roč.
 Hláska a písmeno, rozlišovacie znamienka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 27.09.2010 06:56
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Polročná práca 4. ročník MATEMATIKA
 Zhrnutie polročného učiva ,pamäťové sčitovanie, násobenie, delenie, zaokrúhľovanie
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 14.01.2013 21:17
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Test SJL štvrťročná 2. roč.
 Štvrťročná práca
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 10.11.2010 16:33
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Tematická práca Matematika 4. ročník
 Tematická práca po zopakovaní celku násobenie a delenie, slovná úloha, nerovnica.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 23.05.2013 22:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Testík z literárnej výchovy 3. ročník
 overenie vedomostí z drudého ročníka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 02.10.2011 18:25
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Test z vlastivedy II. ročník - jar
 Jarné premeny , mesiace, kvety
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 29.03.2011 19:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Polročná práca GEOMETRIA 4.roč.
 Priamka, úsečka,obvod štvorca, obdľžníka, trojuholníka, premena jednotiek.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 16.01.2013 21:49
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
xlsx TVVP SJL 4.roč.
 Plán k učebnici Nezábudka/4 hodiny týždenne/
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 27.08.2020 21:32
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx TVVP MAT 5.roč.
 môj upravený starší plán, na 5 hodín
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 27.08.2021 18:56
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Tematická práca Geometria 2. ročník.
 Krivá, rovná, uzavretá čiara, úsečka, body.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 24.09.2010 11:15
Komentáre v diskusii: 0