Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Jitka Hrablayová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 2687


   Slovné úlohy s Bielikovcami
  Dva PL slovných úloh na + a - do 10 000, aj nepriamo formulované úlohy, niečo z FG. Zdroj: Wikipédia 3. ročník neskôr
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 05.02.2018 17:21
  Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných
   Menovky so značkami na lavice
  24 menoviek so značkami na lavice. Meno prepíšete vo WordArte, obrázky nie sú zoskupené, môžete ich presúvať podľa po...
   
  Predmet: Triednictvo, Všeobecné
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 23.08.2020 12:56
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Vybrané slová v osemsmerovke
  Zábavná forma opakovania vybraných a príbuzných slov. Jedna strana pre dve deti. Kontrola pre učiteľa.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 13.02.2015 22:07
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Doplnkové čítanie B (Štefeková) - SJL1
  Dva PL na vyvodenie a fixáciu učiva, úlohy vedúce k výcviku ČG, slabika v slove, postavenie písmena B, hľadanie slova...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 03.02.2021 16:27
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Ozdobme si stromček - 3R
  Zábavná forma opakovania násobenia, odčítania a delenia (príklady so zátvorkami). Na dni pred prázdninami.
   
  Predmet: Matematika, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 14.12.2014 21:36
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Opakujeme
  Výber najmenšieho a najväčšieho čísla, porovnávanie, tvorenie príkladov na + a -. Všetko v obore do 20. 2. roč. ako o...
   
  Predmet: Matematika, Školský klub detí
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 08.09.2015 20:34
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Počítame v pavúkoch s prechodom do 100 - MAT2
  Trochu iné precvičovanie automatizácie a fixácie spojov + a - dvojciferných čísel s prechodom. Možné rozstrihať, každ...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 02.06.2020 22:02
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   Previeročka pre dve očká - spoluhlásky K, G
  PL zameraný na význam slova a použitie správneho slova vo vete. Možné rozstrihnúť a použiť ako dve pravopisné cvičeni...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 28.01.2018 19:35
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Doplnkové čítanie a písanie Ň (Štefeková) - SJL1
  Dva PL na fixáciu a precvičenie, identifikácia písmena, spoločná slabika, nácvik čítania, skladanie slov zo slabík + ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 10.03.2021 19:51
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Čítame si z tabule K (Štefeková) - SJL1
  Identifikácia písmena, sluchová analýza, krúžkovanie slabík, prvá slabika, nácvik čítania slov, súvislý text, odkrýva...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 03.01.2021 19:52
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných