Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jitka Hrablayov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 3014


 
doc Naše pravidlá
 Oprášila som svoje texty z prezentácie, neodolala som obrázkom. Pravidlá v rámikoch sú zoskupené, ak by ste chceli, d...
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 19.08.2014 11:05
Komentáre v diskusii: 86 neprečítaných

 
doc Kalendár - školský rok
 Kalendár (školský rok) na nástenku. Desať listov, na liste názov mesiaca, poradie v roku, pranostika, obrázky, termín...
Predmet: Prírodoveda, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.08.2015 22:08
Komentáre v diskusii: 69 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty - 2. ročník
 Desať KD podľa nového zamerania od septembra 2015. Použila som aj niektoré moje staršie texty.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 07.09.2015 21:43
Komentáre v diskusii: 27 neprečítaných

 
doc Ročné obdobia - na nástenku
 Ročné obdobie, krátky veršík, názvy mesiacov, obrázky + charakteristika obdobia. Obrázky: internet - mix
Predmet: Prvouka, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 12.08.2016 09:46
Komentáre v diskusii: 30 neprečítaných

 
docx Kalendár na nástenku 2018/19
 Kalendár (školský rok) na nástenku. Desať listov, na liste názov mesiaca, poradie v roku, pranostika, obrázky, termín...
Predmet: Prvouka, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.08.2018 21:38
Komentáre v diskusii: 58 neprečítaných

 
doc Kalendár - šk. rok 2016/17
 Kalendár (školský rok) na nástenku. Desať listov, na liste názov mesiaca, poradie v roku, pranostika, oblečenie, obrá...
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.08.2016 19:38
Komentáre v diskusii: 79 neprečítaných

 
doc Rozdelenie hlások
 Základné rozdelenie hlások, materiál vhodný na nástenku. Obrázky: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 18.08.2015 18:38
Komentáre v diskusii: 29 neprečítaných

 
doc 2 v 1 - záložka + pomôcka
 Tri záložky, rozdelenie hlások (2. r.), násobenie číslami 2 až 5, pravidlá. Obrázky: internet - mix
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.09.2014 19:01
Komentáre v diskusii: 38 neprečítaných

 
doc Minipochvaly za I. polrok (2016)
 Poskladala som ich pre mojich malých fafrnkov, možno sa zídu aj iným. Ak nevyhovuje formát, pochvaly sú zoskupené, mô...
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.01.2016 13:24
Komentáre v diskusii: 44 neprečítaných

 
doc Koncoročná písomná práca
 Záverečné overovanie, stručný prierez učivom + geometria, obdoba prípravného opakovania. Bez geometrie môžu skúsiť aj...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.06.2014 16:20
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných