Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jitka Hrablayov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 3014


 
doc Vyvodzujeme písmená - 1. časť
 PL na vyvodzovanie písmen A až I. Precvičovanie písania, orientácia vo veršovanom texte, krúžkovanie a čítanie písmen...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.10.2014 21:32
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty - 3. ročník
 Desať KD podľa iŠVP. Použila som aj niektoré moje staršie texty. Diktáty nie sú záväzné. Ponúkam na vyskúšanie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.10.2015 18:32
Komentáre v diskusii: 31 neprečítaných

 
doc Vybrané slová po spoluhláske B
 Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske B, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.08.2016 14:01
Komentáre v diskusii: 36 neprečítaných

 
doc 2 v 1 obojstranná záložka + pomôcka (výnimky po h, ch, k, g)
 Pomôcka a záložka v jednom. Stačí vytlačiť, vystrihnúť blok , preložiť a po okrajoch zlepiť. Obrázky: internet - mix ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.01.2016 21:02
Komentáre v diskusii: 34 neprečítaných

 
pptx Poznávame hodiny s budíkom Patrikom
 PPT na poznávanie času, sekundy, minúty, čas dopoludnia i popoludní, digitálne hodiny, určovanie času. Snímky sú nača...
Predmet: Matematika, Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.02.2017 16:09
Komentáre v diskusii: 50 neprečítaných

 
docx Kalendár šk. rok 2017/18
 Kalendár (školský rok) na nástenku. Desať listov, na liste názov mesiaca, poradie v roku, pranostika, oblečenie, obrá...
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.08.2017 08:22
Komentáre v diskusii: 75 neprečítaných

 
docx Rozlišovacie znamienka - nástenka
 Obrázok znamienka + názov, krátka básnička, zvýraznenie v texte. Obrázky: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.08.2017 20:16
Komentáre v diskusii: 29 neprečítaných

 
doc Opakujeme si s kalendárom
 Štyri PL na PDA, SJL - písanie, MAT + a - do 20, GT. Téma: Mesiace v roku. Možné využiť na začiatku 2. roč. ako opak...
Predmet: Matematika, Prírodoveda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.09.2013 10:07
Komentáre v diskusii: 32 neprečítaných

 
pdf Kalendár šk. rok 2020/21
 Kalendár (školský rok) na nástenku. Desať listov, na liste názov mesiaca, poradie v roku, pranostika, obrázky, termín...
Predmet: Prvouka, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.08.2020 19:29
Komentáre v diskusii: 74 neprečítaných

 
ppt Spodobovanie - 2. časť
 Prezentácia zameraná na spodobovanie ( zopakovanie, prehľad spodobovania, spodobovanie na konci a uprostred slov, vys...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.01.2014 18:01
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných