Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jitka Hrablayov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 3014


 
pdf Opakujeme T a M spoluhlásky - SJL2
 Tri PL na fixáciu alebo overenie. Použila som a upravila moje staršie PL. Obrázok: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 19.02.2021 00:03
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx VS po R v skrývačkách
 Vo vete vyhľadať VS a utvoriť naň vetu. Použitie: pre rýchlejších, na pobavenie, na precvičenie alebo ako domácu úlohu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.11.2016 20:45
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Doplnkové čítanie I (Štefeková) - SJL1
 Dva PL na vyvodenie a fixáciu učiva, úlohy vedúce k výcviku ČG + čítacia kartička. Každý PL možné použiť samostatne. ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.11.2020 11:06
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Sčitujeme a odčitujeme do 20 (stĺpce, CD) - MAT1
 Klasické počítanie v krátkych retiazkach (stĺpce), rýchla kontrola, vhodné na päťminútovky, pre tých rýchlejších, dom...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.03.2022 20:11
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Bingo list na počítanie do 20
 Bleskovky na precvičenie + a - do 20 formou hry.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 14.02.2018 22:05
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Čítame a prepisujeme vety F - SJL1
 PL zameraný na ČG - výber a prepis vety, ktorá patrí k obrázku (písmeno F). Obrázky: internet - mix
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.04.2021 16:13
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Medaily zo školy v prírode
 Medaily zo školy v prírode. Poskladala som ich pre našich štvrtákov, možno sa zídu aj iným. Ak potrebujete meniť text...
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 14.05.2022 15:49
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Počítame do 100 (dvojciferné s jednociferným, obrázok) - MAT2
 Na fixáciu učiva a pobavenie. + a - do 100 bez prechodu cez základ.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.02.2022 14:29
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Osemsmerovka (stromy) - SJL2,3
 Na pobavenie po písomkách. Možno využijete aj na prvouke, PDA. Jedna strana pre dve deti + riešenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 13.06.2022 12:05
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Čítame si z tabule N (Štefeková) - SJL1
 Identifikácia písmena, sluchová analýza, krúžkovanie slabík, prvá slabika, nácvik čítania slov, cvičné čítanie slov s...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.12.2020 17:07
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané