Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jitka Hrablayov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 3014


 
doc Vybrané slová po spoluhláske M
 Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske M, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.08.2016 12:00
Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty pre 3. ročník
 Diktáty po obojakých spoluhláskach s krátkou gramatickou úlohou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 23.05.2013 20:22
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Vyvodzujeme písmená - 3. časť
 PL na vyvodzovanie písmen S až Ž + Ľ. Precvičovanie písania, orientácia vo veršovanom texte, krúžkovanie a čítanie pí...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.10.2014 16:36
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
doc Spodobovanie - overenie
 Dva PL na overenie vedomostí o spodobovaní na konci a vo vnútri slov, ČG. Možné využiť aj ako spoločné opakovanie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.01.2014 14:58
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc Vybrané slová po spoluhláske S
 Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske S, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 18.08.2016 19:22
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
doc Doplnkové čítanie (Virgovičová) - 4. časť
 PL, iné texty ako v šlabikári, úlohy na ČG a porozumenie, doplňovačky, krížovka, cvičný diktát. Obrázky -internet (mix)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.08.2013 18:38
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc Vybrané slová po spoluhláske V
 Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske V, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 21.08.2016 18:33
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
doc PL k zápisu do 1. ročníka
 PL si upravte alebo zredukujte podľa potreby. Obrázky: internet -mix
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 28.01.2014 21:58
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc Doplnkové čítanie (Virgovičová) - 2. časť
 PL na overenie a zlepšovanie techniky čítania, úlohy zamerané na ČG a písanie. Možné použiť na overenie po vyvodení u...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.08.2013 09:00
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Slovesá - vyvodzujeme
 Vyvodenie učiva + spätná väzba, slovesá s - li, podobný a opačný význam slovies. V dokumente sú aj strany na vytlačen...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.05.2019 08:04
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných