Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Jitka Hrablayov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 2739


   Fonematika prvej a poslednej hlásky
  Niekoľko PL na utvrdenie fonematického vnímania + zrakový vnem, množstvo variácií. Každý obrázok je zoskupený, stačí ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 06.09.2014 18:30
  Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných
   Triedne pravidlá - nástenka
  Pravidlá s obrázkami emotikonov pre lepšie zapamätanie. Obrázky: internet - mix
   
  Predmet: Etická výchova, Triednictvo
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 18.08.2017 17:49
  Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných
   Motivačné básničky na čítanie v.doc
  Pre budúce prváčky, možno to použijú.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 16.04.2013 18:03
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Pravidlá spolužitia
  Pravidlá spolužitia v triede
   
  Predmet: Etická výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 11.04.2013 23:34
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných
   Podstatné mená
  Prezentácia na vyvodenie učiva o podstatných menách (všeobecné a vlastné, mená zvierat, geografické názvy). Za každou...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 18.03.2017 17:21
  Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných
   PL k zápisu do 1. ročníka
  PL si upravte alebo zredukujte podľa potreby. Obrázky: internet -mix
   
  Predmet: Obohatenie, Triednictvo
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 28.01.2014 21:58
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Vybrané slová po spoluhláske Z
  Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Vybrané slová po spoluhláske Z, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Z...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 22.08.2016 21:26
  Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných
   Obrázkové koleso šťastia - SJL1
  Zábavnou formou precvičujeme čítanie, výber správneho slova do vety, následný prepis. Úlohy s výberom odpovede. Súčas...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 18.01.2017 21:31
  Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných
   Koncoročná samostatná práca z MAT 4
  Záverečné overovanie, stručný prierez učivom (2 PL) + geometria (1 PL). Obrázky: internet - mix Odporúčam na realiz...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 03.06.2017 12:16
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných
   Rozlišovacie znamienka
  PPT na vyvodenie učiva, spätná väzba.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 01.10.2015 10:09
  Komentáre v diskusii: 39 neprečítaných