Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Judita Romanov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 369


 
doc ĽUDSKÉ TELO - 40 zaujímavostí
 Overovanie pravdivosti niekoľkých tvrdení o ľudskom tele.
Predmet: Biológia, Etická výchova, Fyzika, Chémia, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 30.05.2009 19:00
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Krstné mená
 zaujímavé informácie o jednotlivých krstných menách, čo prezradia o človeku, o jeho nositeľovi
Predmet: Dejepis, Etická výchova, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 10.05.2009 20:46
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc ŠVP a ČTP - matematika: 2. ročník
 Charakteristika, ciele a obsah predmetu; ČTP.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 01.07.2009 17:47
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
zip Jar - obrázky
 množstvo obrázkov, súvisiacich s jarnou tematikou
Predmet: Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 29.03.2009 00:30
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt VYNÁLEZY - najnovšie technológie
 najnovšie a najextravagantnejšie technológie, využité v každodennom živote
Predmet: Etická výchova, Fyzika, Informatická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Technika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 17.05.2009 18:54
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc ŠkVP - matematika 2. r.: charakteristika, ciele a obsah
 Školský vzdelávací program - 2. ročník, matematika: charakteristika, ciele a obsah predmetu podľa ISCED1
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 25.06.2009 20:04
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip JESENNÉ OBRÁZKY
 upravené z netu
Predmet: Biológia, Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Svet práce, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 09.10.2009 17:24
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc TVVP pre 3. ročník - matematika
 TVVP pre 3. ročník na šk. rok 2010/2011 - síce bez nových učebníc, ale musia byť...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 06.07.2010 17:59
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Školský vzdelávací program - 3. ročník, matematika: charakteristika, ciele a obsah predmetu podľa ISCED1
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 06.07.2010 18:02
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
zip Zajace na Veľkú noc
 námety na omaľovánky alebo ako nápad na výzdobu triedy
Predmet: Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk a literatúra, Svet práce, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: predškolská príprava, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 19.03.2009 16:06
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný