Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Judita Romanov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 369


 
zip Tekvička - kolobeh života
 kolobeh života tekvičky znázornený na papierovm podnose
Predmet: Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Svet práce, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 27.03.2009 17:16
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
zip Dinosaurus3
 vyrobený z papierového podnosu podľa šablóny
Predmet: Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Svet práce, Výchova umením
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 27.03.2009 17:38
Komentáre v diskusii: 0

 
zip NAŠE MASKY
 Inšpirovali sme sa nápadmi z Virtuálnej knižnice a na výtvarnej výchove sme už vyrobili naše prvé karnevalové masky.
Predmet: Špeciálna pedagogika, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 05.02.2011 05:54
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pps VANCOUVER 2010
 OH v obrazoch
Predmet: Geografia, Telesná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 21.04.2010 06:39
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip BADEN BADEN
Predmet: Dejepis, Etická výchova, Geografia, Nemecký jazyk, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 25.08.2009 18:50
Komentáre v diskusii: 0

 
zip FREIBURG
Predmet: Dejepis, Etická výchova, Geografia, Náboženská výchova, Nemecký jazyk, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 25.08.2009 19:02
Komentáre v diskusii: 0

 
png Zajačikov domček
Predmet: Etická výchova, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Svet práce, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 24.03.2009 17:52
Komentáre v diskusii: 0

 
wmv DELFÍNY - vraj zvieratá nemajú rozum...
 ukážka zvláštneho spôsobu lovu rýb delfínmi
Predmet: Biológia, Prírodoveda
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 30.03.2010 18:07
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip HEIDELBERG - zámok
Predmet: Dejepis, Etická výchova, Geografia, Náboženská výchova, Nemecký jazyk, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 25.08.2009 06:47
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip BREMEN
Predmet: Dejepis, Etická výchova, Geografia, Náboženská výchova, Nemecký jazyk, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Judita Romanová (ZŠ s MŠ Lomnička)
Pridaný: 25.08.2009 06:18
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný