Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Lenka Havalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 162


 
doc Doplňovačka VS po s
 Doplňovacie cvičenia na vybrané slová po s.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 31.01.2015 16:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Naša vlasť
 Krátka previerka z vlastivedy.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 13.03.2014 16:37
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
jpg nástenka
 Námet na nástenku - matematika
Predmet: Všeobecné
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 28.08.2014 16:40
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Deň srdca
 Deň srdca - pracovný list. Použila som časť šablóny od p. uč. R. Sivokovej, ďakujem.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 31.05.2014 16:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Sčítanie a odčít. s prechodom do 10 000
 Krátky pracovný list pre dvojicu, zameraný na sčít. a odčít. do 10 000 s prechodom.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 14.03.2016 11:09
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Kartičky po v
 Pravopisné kartičky na rozcvičku po obojakej spoluhláske v.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:35
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Prídavné mená a Slovesá
 Pojmová mapa - inšpirácia z virtuálnej knižnice. Ďakujem.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.09.2015 15:53
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Naše pravidlá
 Triedne pravidlá
Predmet: Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.09.2015 16:32
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Sčítanie a odčítanie do 10 000 bez prechodu - rozcvičky
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 14.03.2016 11:06
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Počítame s Tomom a Jerrym
 Počítame s Tomom a Jerrym do 100. Šablóna je prevzatá.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 13.03.2014 16:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný