Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Lenka Havalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 162


 
doc Rozcvičky
 Rozcvičky na násobenie a delenie číslami 5, 6, 7.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.11.2015 15:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc previerka z matematiky
 Tretia písomná práca z matematiky.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 03.04.2013 17:43
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Vybrané slová po P - pieseň
 Vybrané slová po P- pieseň so slovami z CD "Škola hrou"
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 24.08.2014 20:07
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Záverečná práca
 Záverečná písomná práca vytvorená z pracovnej učebnice od vydavateľstva AITEC.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 31.05.2014 17:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Geometria
 Pracovný list z geometrie na zopakovanie.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 03.01.2015 15:35
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
jpg Hrozno
 Jesenný námet na vyv, prv
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 06.09.2015 15:31
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Vlastiveda-opakovanie 3. ročníka
 Vlastiveda - otázky a úlohy na zopakovanie.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 16.09.2015 16:48
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Vybrané slová po M - pieseň
 Vybrané slová po M- pieseň so slovami z CD "Škola hrou"
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 24.08.2014 20:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Aktivity na triednickú
 Vybrané aktivity od Oľgy Križovej z knihy Prosociálna výchova vhodné na triednickú hodinu, či etickú výchovu pre 1. s...
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 01.03.2015 18:52
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Rozcvičky do 1000 s prechodom
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Havalová (ZŠ Leopoldov)
Pridaný: 20.05.2015 17:39
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané